Simparica Trio/Симпарика трио - комбинирани противопаразитни дъвчащи таблетки за кучета цяла кутия(3 таблетки)

63.00 лв.90.00 лв.

Цена за 1.25 - 2.5 кг : 63.00 лв.
Цена за 10-20 кг : 81.00 лв.
Цена за 2.5 - 5 кг : 72.00 лв.
Цена за 20-40 кг : 87.00 лв.
Цена за 40+ кг : 90.00 лв.
Цена за 5-10 кг : 75.00 лв.

Снимките на част от продуктите са илюстративни!

Добавяйки този продукт в количката Вие декларирате:
  • Продукта е предписан на Вашия любимец от ветеринарен лекар.
  • Запознати сте с прилагането му и периода на употреба.
  • Разполагате с рецепта, която може да бъде изискана и можете да предоставите по електронен път.

Описание

Активни субстанции: Simparica Trio таблетки за дъвчене sarolaner (mg) moxidectin (mg) pyrantel (като embonate) 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Таблетки за дъвчене. Червено-кафяво оцветени таблетки с форма на пентагон със заоблени ръбове. Таблетката е щампована с концентрацията на sarolaner от едната й страна.

Видове животни, за които е предназначен ВМП Кучета.

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

  • За кучета с или рискови от смесени инфекции от външни и вътрешни паразити. Ветеринарномедицинският продукт е изключително показан, когато е необходимо третиране срещу кърлежи или бълхи и стомашно-чревни нематоди по едно и също време.
  • Ветеринарномедицинският продукт е в същото време ефикасен за предпазване от сърдечен червеи и ангиостронгилоза.
  • Ектопаразити − За лечение на опаразитяване с кърлежи. Ветеринарномедицинският продукт има незабавна и продължителна способност да убива кърлежите за период от 5 седмици срещу Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus и Rhipicephalus sanguineus и за 4 седмици срещу Dermacentor reticulatus;
  • За лечение на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis). Ветеринарномедицинският продукт има незабавна и продължителна способност да убива бълхи при ново заразяване за период от 5 седмици. Ветеринарномедицинският продукт може да се ползва като част от лечебната стратегия за контрол на алергичен дерматит от ухапване от бълхи (FAD).
  • Гастроинтестинални нематоди За лечение на опаразитяване с гастроинтестинални кръгли червеи и анкилостоми: − Toxocara canis незрели възрастни (L5) и възрастни; − Ancylostoma caninum L4 ларви, незрели възрастни (L5) и възрастни; − Toxascaris leonina възрастни;
  • − Uncinaria stenocephala възрастни;.
  • Други нематоди − За предпазване от сърдечен червей (Dirolaria immitis); − За предпазване от ангиостронгилоза чрез намаляване степента на инфектиране с незрели възрастни (L5) форми на Angiostrongylus vasorum.

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен

ВМП Кърлежите и бълхите трябва да започнат да се хранят от гостоприемника, за да бъдат изложени на действието на sarolaner; поради тази причина предаването на трансмисивни инфекции не може да се изключи. Ветеринарномедицинският продукт не е ефикасен срещу възрасни форми на D. immitis. Въпреки това неговото приложение при кучета, инфектирани с възрасни форми на сърдечен червей не бива да се ограничава от съображения за безопасност. Кучета от райони, ендемични за сърдечния червей (или такива, които пътуват до ендемични райони), могат да бъдат инфектирани с възрастни форми на сърдечен червей. Поддържането на ефикасността на макроцикличните лактони e от решаващо значение за контрола на Dirolaria immitis. За намаляване на риска от разпространение на резистентност се препоръчва всички кучета да се изследват за наличие на циркулиращи антигени и микрофиларии в кръвта в началото на всеки сезон на профилактично третиране. Само животните с отрицателен резултат могат да се третират. Резистентност на паразитите към определен клас паразитицидни продукти може да се развие след честа, повтаряща се употреба на продукти от този клас. Поради тази причина употребата на този продукт трябва да се основава на оценката на всеки индивидуален случай и на локалната епидемиологична информация за актуалната възприемчивост на прицелните паразити с цел ограничаване на възможността за бъдещо развитие на резистентни видове.

 

Метод на приложение

Таблетките могат да се приложат с или без храна. Таблетките Simparica Trio са овкусени и с лекота се приемат от повечето кучета, когато се предлагат от стопанина. Ако таблетката не се приема доброволно от кучето, тя може да се прилага и с храна или директно в устата. Таблетките не трябва да се разделят. Схема за третиране: Схемата на третиране трябва да се основава на диагноза от ветеринарен лекар, местната епидемиологична обстановка и / или епидемиологичната обстановка в други зони, които кучето е посетило или ще посети. Ако въз основа на становището на ветеринарния лекар се налага повторно приложение на продукта, всяко последващо приложение трябва да се извършва с минимален интервал от 1 месец. Продуктът трябва да се използва само при кучета, при които е показано едновременно лечение на кърлежи / бълхи и стомашно-чревни нематоди. При липса на риск от смесено заразяване, да се използва паразитицид с по-тесен спектър на действие. Лечение на заразяване с бълхи и кърлежи и стомашно-чревни нематоди: Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от сезонното лечение на опаразитяване с бълхи и кърлежи (в замяна на лечение с активен само срещу бълхи или кърлежи продукт) при кучета с едновременно диагностицирани и гастроинтестинални нематодни инфекции. Еднократното приложение е ефикасно за лечението на стомашно-чревни нематоди. След лечение на нематодните инфекциите, продължете третирането с продукт, активен срещу бълхи и кърлежи. Профилактика на дирофилариоза и ангиостронгилоза: Еднократното приложение освен това предпазва от заразяване с белодробни паразити (чрез намаляване на незрелите възрастни (L5) на A. vasorum) и болестта дирофилариоза (D. immitis) в продължение на един месец. Когато продуктът заменя друг продукт за профилактика на белодробна паразитоза или дирофилариоза, първата доза от продукта трябва да се приложи в рамките на един месец от последната доза от предишния ветеринарномедицински продукт. В ендемичните области на кучетата да се прилага продукт за профилактика на белодробни червеи и/или дирофилариоза на месечни интервали. Препоръчва се профилактиктичното третиране срещу дирофилариоза да продължи до най-малко 1 месец след последният контакт с комари.