Адвокейт за котки и порчета/Advocate 0.4ml/0.8ml - кутия с 3 пипети

60.00 лв.69.00 лв.

Снимките на част от продуктите са илюстративни!

Добавяйки този продукт в количката Вие декларирате:
  • Продукта е предписан на Вашия любимец от ветеринарен лекар.
  • Запознати сте с прилагането му и периода на употреба.
  • Разполагате с рецепта, която трябва да ни предоставите по електронен път.
Изчистване

Описание

Advocate 0.4ml/0.8ml, Адвокейт 0.4мл/0.8мл – кутия с 3 пипети

Spot-on, Спот-он за котки и порчетаADVOCATE SPOT-ON
АДВОКЕЙТ СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА КОТКИ И ПОРОВЕВсяка пипета с единична доза Адвокейт съдържа:

Единична доза Имидаклоприд/Imidacloprid Моксидектин/Moxidectin
Адвокейт за малки котки (≤ 4 кг) и порове 0,4 мл 40 мг 4 мг
Адвокейт за големи котки (> 4-8 кг) 0,8 мл 80 мг 8 мг

Помощни вещества: бензилов алкохол, бутилхидрокситолуен 1мг/мл (E 321, като антиоксидант)

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

Котки:
При опаразитени котки и при котки, при които съществува опасност от смесени паразитниинвазии:за лечение и профилактика при опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis), лечение при опаразитяване с ушни кърлежи (Otodectes cynotis), профилактика на дирофилариоза (L3 и L4 ларви на Dirofilaria immitis) и лечение на инвазии, причинени от гастроинтестинални нематоди (L4 ларви, незрели възрастни и възрастни форми на Toxocara cati и Ancylostoma tubaeforme). Продуктът би могъл да се използва като част от терапевтичната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи.
Порове:
При опаразитени порове и при порове, при които съществува опасност от смесени паразитни инвазии:за лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis) и профилактика надирофилариоза (L3 и L4 ларви на Dirofilaria immitis).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Да не се използва при котки под 9 седмична възраст.
Да не се използва в случаи на свръхчувствителност към активните субстанции или към помощните вещества.
Безопасността на този ветеринарномедицински продукт по време на бременност и лактация не е установена. Лабораторните изследвания с имидаклоприд или с моксидектин при плъхове и зайци не са дали доказателства за проява на тератогенен ефект, фетотоксичен ефект или токсичен ефект върху майката. Да се употребява единствено след преценка на съотношението риск/полза от ветеринарен лекар.
Да не се използва Адвокейт за големи котки (0,8 мл) или Адвокейт за кучета (всички размери) при порове.
При кучета трябва да се употребява, съответстващия продукт “Адвокейт за кучета”, който съдържа 100 мг/мл имидаклоприд и 25 мг/мл моксидектин.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ:
Използването на продукта би могло да доведе до временен сърбеж при котките. В много редки случаи може да се наблюдава омазняване на косъма, еритема или повръщане. Тези признаци изчезват без допълнително лечение. В много редки случаи е възможно продуктът да предизвика свръхчувствителни реакции на мястото на прилагане. Ако животното оближе мястото на приложение, непосредствено след третирането са възможни прояви на временни неврологични симптоми, като: атаксия, генерализиран тремор, очни симптоми (разширени зеници, забавен пупиларен рефлекс, нистагмус) рядко може да се наблюдават: нарушение в дишането, усилена саливация и повръщане.
Продуктът има горчив вкус. Усилена саливация може да се наблюдава, когато животното оближе мястото на третирането непосредствено след приложението. Това не представлява признак на
интоксикация и изчезва след няколко минути, без да се налага провеждане на лечение. За правилното прилагане на продукта трябва да се предпази мястото на третиране от облизване.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:
Само за външно приложение.
За да се избегне облизването, прилагайте локално, върху кожата, в ограничен участък на тила на животното в основата на черепа.
Схема за дозиране при котки:
Препоръчаните минимални дози са 10 мг/кг телесна маса (т.м.) имидаклоприд и 1,0 мг/кг т.м. моксидектин, което съответства на 0,1 мл/кг т.м. Адвокейт за котки.
Схемата за третиране трябва да се основава на местната епидемиологична обстановка.

Тегло на котката[кг] Големина на пипетата, която трябва да се използва Обем[мл] Имидаклоприд[мг/кг/ т.м.] Моксидектин[мг/кг/ т.м.]
до 4 кг Адвокейт за малки котки 0.4 минимум 10 минимум 1
 4 – 8 кг Адвокейт за големи
котки
0.8 10 – 20 1 – 2
над 8 кг Подходящата комбинация от пипети

Лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи.
Еднократно третиране предпазва от бъдещо опаразитяване в продължение на 4 седмици.
Съществуващите в заобикалящата среда какавиди биха могли да се развият за шест седмици или повече след началото на лечението или профилактиката, в зависимост от климатичните условия. Ето защо е препоръчително комбиниране на третирането с Адвокейт с обработка на заобикалящата среда, целящо прекъсване на жизнения им цикъл. Това може да доведе до бързо понижаване на популацията в обкръжаващата среда. Продуктът трябва да се назначава за третиране на месечни интервали, когато се използва като част от терапевтичната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи.

Лечение на инвазии от ушни кърлежи(Otodectes cynotis)
Прилага се единична доза от продукта. Препоръчва се да се направи допълнителен контролен преглед 30 дни след третирането, тъй като при някои животни може да се наложи повторно третиране. Да не се прилага директно в ушния канал.

Профилактика срещу дирофилариоза
За профилактика на заболяването, продуктът трябва да се прилага на регулярни месечни интервали, в този период от годината, през който се наблюдава наличие на комари (междинни гостоприемници, които пренасят и предават ларвите на дирофиларията). Продуктът може да се прилага през цялата година или най-малко един месец преди първото очаквано нашествие и ухапване от комари. Третирането трябва да продължи на редовни месечни интервали, докато измине един месец от последната опасност от ухапване от комари. За да се създаде рутинна лечебна практика, се препоръчва третирането да се извършва на едно и също число всеки месец. Когато се заменя друг продукт, който е бил използван за профилактика на дирофилария в профилактична програма, то първото третиране с Адвокейт трябва да се осъществи в рамките на един месец от последното третиране с другия профилактичен продукт.

Лечение на опаразитяване с кръгли вътрешни паразити (нематоди) и анкилостоми
В ендемични за дирофилария области, ежемесечното третиране може да намали чувствително риска от повторна инвазия, причинена от съответните кръгли вътрешни паразити (нематоди) и анкилостоми. В неендемични зони по отношение на дирофилариозата, продуктът би могъл да се използва като част от сезонна профилактична програма, насочена срещу бълхи
и гастроинтестинални нематоди.

Схема за дозиране при порове:
Една пипета Адвокейт за малки котки и порове (0,4 мл) се прилага на едно животно. Да не се превишава препоръчаната доза.
Терапевтичната схема е в зависимост от местната епидемиологична обстановка.

Лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи
Еднократно третиране предпазва от бъдещо опаразитяване в продължение на 3 седмици. При силна опаразитеност на заобикалящата среда третирането може да бъде повторено след две седмици.

За профилактика на заболяването, продуктът трябва да се прилага на регулярни месечни интервали, в този период от годината, през който се наблюдава наличие на комари (междинни гостоприемници, които пренасят и предават ларвите на дирофиларията). Продуктът може да се прилага през цялата година или най-малко един месец преди първото очаквано нашествие и ухапване от комари. Третирането трябва да продължи на редовни месечни интервали, докато измине един месец от последната опасност от ухапване от комари.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Извадете една пипета от опаковката. Задръжте я в изправено положение. Развийте и отворете капачката. Обърнете капачката обратно и я използвайте за отстраняване пломбата на пипетата, както е показано на илюстрацията
Разтворете козината на врата на животното, в основата на черепа, докато се види кожата. Поставете заострения край на пипетата плътно върху кожата и стиснете здраво няколко пъти, за да изцедите цялото съдържание директно върху кожата. Прилагането на продукта върху тила, в основата на черепа ще намали възможността животното да оближе незасъхналия продукт. Прилагайте само върху здрава и неувредена кожа.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Трябва да се обърне особено внимание за предпазване от контакт на съдържанието на пипетата или прилаганата доза с очите или устата на животното, което третираме и/или други животни. Да не се допуска скоро третирани животни да се почистват взаимно. Трябва да се предотврати пероралният прием на този продукт от породите Коли, Староанглийска овчарка (Бобтейл) и породите и кръстоските, свързани с тези породи кучета.
Третирането на котки с телесно тегло по-малко от 1 кг и порове с телесно тегло под 0,8 кг трябва да става след внимателна преценка на съотношението риск/полза.
Кратките контакти на животното с вода, един или два пъти между ежемесечните третирания е слабо вероятно да намалят в значителна степен ефикасността на продукта. Въпреки това, честото къпане с шампоан или потапянето във вода непосредствено след третиране биха могли да намалят ефикасността на продукта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Имидаклоприд е ефективен срещу всички ларвни стадии на бълхите и срещу възрастни бълхи. Ларвите на бълхите, които се намират в обкръжаващата домашния любимец среда, биват убивани при контакт с животното, което е било третирано с продукта.
Честата, повтаряща се употреба на антихелминтни продукти от един и същ клас може да развие паразитна резистентност спрямо съответния клас антихелминти.